COOKIE- EN GEGEVENS PRIVACYBELEID VAN SWISH MEDIA BV

 

Introductie

Wanneer je onze website bezoekt, wordt er informatie over je verzameld, die vervolgens wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om meer waarde te creëren met de advertenties die op de pagina verschijnen. Als je niet wilt dat er informatie over jouzelf wordt verzameld, moet je de cookies verwijderen en afzien van verder gebruik van de website. In de onderstaande secties hebben we uitgewerkt welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben.

Cookies

De website maakt gebruik van “cookies”, een tekstbestand dat op jouw computer, mobiel of iets dergelijks wordt opgeslagen. Om de inhoud te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te richten. Cookies mogen echter geen schadelijke code bevatten, zoals een virus.
Het is mogelijk cookies te verwijderen of te blokkeren. Je kunt dit doen door deze instructies te volgen: https://minecookies.org/cookiehandtering
Als je de instructies volgt en cookies verwijdert of blokkeert, worden de advertenties die je ziet alleen maar minder relevant voor jou, terwijl ze vaker verschijnen. Tegelijkertijd kun je ook het risico lopen dat de website niet naar behoren werkt en dat er inhoud is waartoe je geen toegang hebt.

 

GEGEVENS PRIVACYBELEID

 

Overzicht

Persoonlijke informatie betekent allerlei informatie die tot op zekere hoogte aan jou kan worden toegeschreven. Wanneer JE onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een aantal van dergelijke informatie. Het gebeurt b.v. door normale interacties op de website, zoals bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, deelname aan een wedstrijd / enquête, registratie als een nieuwe gebruiker / abonnee, of door ander gebruik van diensten of aankopen via onze website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie:
Een unieke ID en technische informatie over jouw computer, tablet of mobiele telefoon, jouw IP-nummer, geografische locatie en op welke pagina’s je klikt.
Voor zover je zelf expliciet toestemming geeft en de gegevens zelf invult, verwerken wij ook:
Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en betalingsgegevens. Dit gebeurt meestal wanneer je een login aanmaakt of wanneer je iets op de site koopt.

Security

Wij verwerken jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de verordening persoonsgegevens en de wet op de gegevensbescherming.
Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer aan dit doel is voldaan of niet langer relevant is.
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat jouw informatie per ongeluk of illegaal wordt verwijderd, gepubliceerd, verloren, aangetast of ter kennis komt van onbevoegde personen, misbruikt of anderszins verwerkt wordt in strijd met de wet.

Doel

De informatie wordt gebruikt om je als gebruiker te identificeren en om de advertenties te tonen die voor jou het meest relevant zijn, om jouw aankopen en betalingen te registreren en om je de door jou gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze dienstverlening en inhoud te optimaliseren en te verbeteren.

Bewaartermijn cookies

We bewaren informatie gedurende de wettelijk toegestane periode en we verwijderen deze wanneer deze niet langer nodig of relevant is. De periode is afhankelijk van de aard van de informatie. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdschema te geven voor wanneer informatie wordt verwijderd

Openbaarmaking van informatie

Gegevens over jouw gebruik van de website, welke advertenties je ontvangt, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, etc. worden doorgegeven aan derden voor zover de informatie bekend is en als we gebruik maken van derden. In het gedeelte over cookies hierboven kun je zien welke derde partijen betrokken zijn. De informatie wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Ook maken we gebruik van een aantal derde partijen om gegevens op te slaan en te verwerken. Deze informatie is uitsluitend namens ons en zij mogen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mailadres, enz. Zal alleen gebeuren als jij toestemming geeft. We gebruiken alleen gegevensverwerkers in de EU of in landen die jouw informatie voldoende kunnen beschermen.

Inzichten en klanten

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over jou verwerken in een standaardformaat (dataportabiliteit). Je kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de informatie. Je kunt ook jouw toestemming voor de verwerking van informatie over jou intrekken. Als de over jou verwerkte informatie onjuist is, heb je het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met info@swish-media.com. Als je een klacht wilt indienen over onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Deense instantie voor gegevensbescherming.
Indien je niet langer wenst dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, of de verwerking van jouw persoonsgegevens wilt beperken, kun je ons hiertoe ook een verzoek sturen naar bovenstaand e-mailadres.

Uitgever

De website is eigendom van en wordt uitgegeven door:

Swish Media BV
Svanevej 22
2400 Københanv NV
Telefon:
E-mail: info@swish-media.com