COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY HOS SWISH MEDIA BV

 

Inledning

När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och skapa relevanta annonser på webbplatsen. Om du inte vill att vi samlar in uppgifter, ber vi dig ta bort dina cookies (se instruktioner) och sluta använda webbplatsen. I nedanstående avsnitt förklarar vi vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredjeparter  som har tillgång till dem.

 

Cookies

Webbplatsen använder så kallade cookies, vilka är textfiler som sparas på din dator, mobil eller motsvarande enhet med syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och personanpassa annonser. Cookies innehåller ej skadlig kod som t ex virus. Du har möjlighet att ta bort eller blockera cookies. Du kan göra det genom att följa instruktionerna här: https://minecookies.org/cookiehandtering

Om du följer instruktionerna och tar bort eller blockerar cookies, kommer annonser du ser inte vara lika relevanta samt visas oftare. Du kan samtidigt riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att du inte har tillgång till visst innehåll.

 

PERSONUPPGIFTER

Generellt

Personuppgifter innebär all typ av information som kan hänvisas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Detta sker vid vanliga interaktioner på webbplatsen som exempelvis vid prenumeration av vårt nyhetsbrev, genom att delta i tävlingar eller undersökningar, genom att registrera dig som ny användare/abonnent eller vid övrig användning av tjänster eller köp via vår webbplats.

Vi samlar in och behandlar normalt följande slags uppgifter: ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, läsplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiskt läge samt vilka sidor du besöker. I fall då du självmant samtycker och anger informationen, behandlar vi även: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta sker normalt i förbindelse med en inloggning eller vid köp på webbplatsen.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och förtroligt i överensstämmelse med gällande lagstiftning, som inkluderar personuppgiftslagen och dataskyddslagen.

Dina uppgifter används för detta syfte, vilka sedan samlas in och raderas så snart syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter av misstag eller olagligt skulle raderas, publiceras, förloras, förfalskas eller hamna hos obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas olagligt.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som  användare och visa de annonser som är mest relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar, samt för att kunna förse dig med de tjänster du har begärt, såsom att motta nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Vi lagrar uppgifter så länge som lagen tillåter och vi raderar dem så snart de inte längre är nödvändiga eller relevanta. Lagringsperioden beror på typ av information och bakgrunden för lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en generell tidsram för när uppgifterna kommer att raderas.

Utlämnande av information

Uppgifter som speglar din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, ditt geografiska läge, kön och ålderssegment m. m. lämnas ut till tredje part i den mån informationen är känd och om vi använder tredje part. Du kan se vilka tredjeparter som är inkluderade i avsnittet om Cookies ovan. Informationen används för personanpassad reklam.

Vi använder också ett antal tredjeparter för lagring och behandling av uppgifter. Dessa behandlar uteslutande uppgifter på vägnar av oss och de får ej använda dem för eget bruk.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post m. m. sker endast om du själv ger samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information ett adekvat skydd.

Inblick och klagomål

Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan även när som helst invända mot informationen som används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Förfrågningar kan göras till: info@swish-media.com. Om du har synpunkter eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta den svenska Integritetsmyndigheten (IMY).

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka oss en begäran till ovanstående e-postadress.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Swish Media BV
Svanevej 22
2400 Københanv NV
Telefon:
E-mail: info@swish-media.com